Varje månad drar din arbetsgivare av en viss procentsats på på din lön för att täcka den preliminära skatten på din lön. Skatten betalas in till ditt skattekonto hos den ansvariga myndigheten, Skatteverket.

I Sverige gäller så kallad progressiv skatt, vilket innebär att hur mycket skatt du ska betala beror på hur pass stor inkomst du har. Principen som gäller är att ju högre inkomst du har, desto mer skatt ska du betala. Motsatsen till progressiv skatt är platt skatt, som innebär att alla betalar samma skattesats oavsett hur stor lön/inkomst som man har.

Hur stor din skattesats på lönen blir påverkas också av i vilken kommun du är bosatt samt om du är medlem i Svenska kyrkan eller något annat trossamfund.

Lagstiftning

Den lagstiftning som reglerar skatter på bland annat lön är inkomstskattelagen (IL). Det är den centrala lagen inom skatterättens område och den innehåller regler om skatteskyldigheten för alla och hur beskattning av inkomster för privatpersoner, företag och andra juridiska personer sker.

Inkomståret 2018

Eftersom Sverige har progressiv skatt, och inte platt skatt, varierar din skattesats beroende på hur pass stor lön du har.

För inkomståret 2018 låg skattesatsen på lönen för de som till exempel tjänade 100 000 kronor under året på 13 procent. De som tjänade 300 000 kronor betalade en skattesats på 23 procent. De som tjänade 500 000 kronor betalade 27 procent. De med höga inkomster betalade mest, om du tjänat 1 000 000 kronor under året betalade du 43 procent i skatt på din lön.

Om du under året däremot tjänade mindre än 19 247 kronor ska du inte betala någon skatt alls och kommer få tillbaka skattepengar vid din deklaration. Till exempel studenter som extrajobbar under terminerna betalar alltså i regel ingen skatt, så länge de inte kommer upp i över 19 247 kronor i total årsinkomst.