Skattesystemet i Storbritannien kan vara svårt att förklara då det skiljer sig ganska mycket ifrån systemet som vi har i Sverige. Det är egentligen ett ganska lätt system, men med många undantag. All skatt i Storbritannien betalas till en myndighet som heter Her Majesty’s Revenue and Customs, samt till de lokala kommunerna som tar ut egen skatt beroende på var i Storbritannien man bor eller företaget är registrerat. Nedan förklarar vi lite mer om hur systemet ser ut.

Historia

Den största delen av all skatt i Storbritannien är inkomstskatten, efter den kommer den nationella försäkringen och på tredje plats VAT, Value Added Tax. Inkomstskatten intrigerades redan under Napoleons tid, men kom tillbaka för att stanna officiellt 1842. Från början så var företagsskatterna en del av inkomstskatten, men 1965 blev de istället en del av den officiella företagsbeskattningen. Mellan åren 1979 och 2007 så sänktes inkomstskatten från ca. 33% till 20%, främst tack vare Margaret Thatcher.

Inkomstskatt

Den personliga inkomstskatten är reglerad av Income Tax Act 2007 och andra bestämmelser. Hur mycket en privatperson betalar i skatt beror på hur mycket han eller hon tjänar. De allra flesta får tjäna ca. 110 000 kr skattefritt per taxeringsår och allt efter det ska de betala inkomstskatt på. För låg och medelinkomsttagare betyder detta en inkomstskatt på ca. 20%. För höginkomsttagare kan dock inkomstskatten gå upp till 40%. Taxeringsåret löper från ca. 6:e april till den 5:e april året efter.

VAT

Value Added Tax är väldigt likt det vi i Sverige kallar för moms. VAT är regulerad av Value Added Tax Act 1994 och andra instanser som exempelvis Finance Act som sätter de årliga VAT-priserna. Det finns tre olika nivåer; standardnivån ligger på 20%, den reducerade nivån är 5% och nollnivån 0%. De olika nivåerna beror på vilken typ av vara det rör sig om och ifall det finns någon bestämmelse om just den typen av vara.